Nemoc jako dar

Nemoc jako dar

Úvod jsem zvolil záměrně bez vřelého oslovení, bez obvyklého popisu jak to bylo na začátku těžké. Ostatně to ví každý, kdo se s něčím podobně zhoubným setkal tváří v tvář.  Jen pro zajímavost uvedu, že všechny významné okolnosti spojené s mou nemocí se vážou k období Velikonoc, jak symbolické?

Významný je pro mě  6. duben - letos  na Velký pátek, kdy  slavím své znovuzrození , pro vysvětlení je to den, kdy jsem dostal kostní dřen od nepříbuzenského dárce. Jak s optimismem dodávám, již nejsem žádné batole, ale školák, který oslavil již své 7-mé narozeniny. 

Daleko důležitější než počítání narozenin je  pro mě poselství, které mi nemoc přinesla, a které jsem - věřím - z větší části pochopil a přijal za své. Nemoc nás má přivést ke změně ve svém myšlení a způsobu života.

Proměnu jsem začal již v době léčebných pobytů na ÚHKT v Praze. Navzdory občasné bolesti, naučil jsem se vnímat prostředí kolem sebe vstřícně a s pokorou, láskyplně ke všem skvělým lidem, kteří mne obklopovali a pomáhali na mé cestě. Každý lék, každá chemoterapie byla darem. Zhruba rok po transplantaci jsem odložil, všechny léky a tak po dnes zůstalo. Vím, že i na tento vzkaz mohu napsat, že nemocnice se stala mým druhým domovem. Mé zaměstnání mi dovoluje zajišťovat malou sponzorskou činnost, a tak pomáhám, jak to jen jde. Být příkladem a nadějí bez velkých řečí. Nejlépe je vyjádřit se skutkem.

Přiznávám, že ne všechno, co jsem si předsevzal, naplňuji. Učím se žít bez výčitky za to, co se mi nepovedlo, co mohlo být lepší. Je to vždy přesně takové, jak  dovedu a čeho jsem právě v daný okamžik schopný.  Učím se děkovat za každý den, za každé otevření očí po ránu. Není důležité kolik dní ještě prožijeme, ale jak naplníme okamžiky, které právě prožíváme. To vše mám na mysli, když prožívám jednotlivé dny, uprostřed rodiny, přátel, v zaměstnání, v přírodě.  Na rozdíl od doby před nemocí, změnil se můj postoj. Žiju a chovám se s daleko větším pochopením pro druhé a přijetím těch okolností, které se mi, nebo v mém okolí dějí. Dnes již vím, že to vše jsou důsledky mých předchozích myšlenek, mého předchozího konání. Je to můj život, a dnes vím, že svou budoucnost si připravuji právě teď. 

Nejsem ničím vyjímečný, jsem jako jeden každý z vás. Vím, že ani tento příspěvek není návodem. Každý si svoji cestu prošlapáváme, každý se na ni učíme. Jedno vím bezpečně. Nikdy nejsme na cestě osamoceni, Bůh v našem srdci je s námi v každé situaci.

Zdenda

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.